Апостол марк молитва

В същия ден празнуваме паметта и на Св. Злата Мъгленска, както и на светия мъченик Марин и на св. Гръцка икона от Хилендарския манастир, рисувана ок. Част от композицията Deisis, първоначално от иконостаса на главната манастирска църква. Житие на свети апостол и евангелист Лука св. Словото, Единият Сърцеведец, го избра с мъдрия Павел, учител на народите. Фрагмент от стенопис от XVIII в. Кратко животоописание Свети Лука бил апостол от Седемдесетте и спътник на св. Написал третото Евангелие и книгата «Деяния на светите апостоли». Свети Лука се родил в Антиохия Сирийска.

апостол марк молитва

Подробней в видео:

Бил лекар и живописец, според свидетелството на Филосторгий и Никифор Калист. Загинал мъченически на 80-годишна възраст в гръцката страна Ахаия. В 360 година мощите му били пренесени в Константинопол. Паметта му се почита от светата Църква на 18 октомври. Стенопис от иконостаса на Хилендарския манастир в Света Гора Атон. Лука Освен дванадесетте апостоли, които навсякъде следвали своя Небесен Учител, Господ Иисус Христос избрал още седемдесет ученици и ги пратил да проповядват Неговото учение по градове и села. Преди да ги изпрати на проповед, Той ги наставлявал как да учат народа. Дал им власт да изцеряват всяка болест. Затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.

Ето, аз ви пращам като агнета посред вълци. Под жетва Спасителят разбирал сърцата на хората, които били готови да приемат в себе си истините на словото Божие. Под работници или жетвари разбирал проповадниците на словото Божие. Господарят на жетвата е Сам Бог. Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам.

Апостол марк молитва

Не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а се радвайте, че имената ви са написани на небесата! В числото на седемдесетте ученици бил и св. Той бил родом от Антиохия, където на младини изучавал медицина и живопис. Поразен бил от силата на Христовите думи и чудеса. На него и на Клеопа Христос се явил след възкресението Си. Те вече били чули за възкресението на Господа и разговаряли по пътя за него.

Ненадейно Христос се приближил до тях като обикновен пътник. Какви са тия думи, които разменяте помежду си, и защо сте тъжни? Ти ли си само странник в Йерусалим и не си узнал това, което стана в него през тия дни? О, несмислени и мудни по сърце, да вярвате на всико, що са казали пророците! Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си? И като наченал от Мойсей и от всички пророци, обяснявал им казаното за него в цялото Писание.

Пътниците се приближили до селото, в което отивали. А Христос показвал вид, че иска да върви по-нататък. Остани с нас, понеже е привечер и денят превали. Господ влязъл с тях в дома, където отивали Лука и Клеопа. Взел хляба, благословил го, преломил го и им подал по късове. Но Той станал невидим за тях. Не гореше ли в нас сърцето, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието? В тях той нарича апостор Лука «лекар, многообичан и брат, когото възхваля цялата Църква».

Лука се отправил за Египет, където в град Тива устроил християнска църква, известна по-късно със своята многочисленост и светост. Той основал и много други църковни общини в Египет, като лекувал не само телесни, но и душевни страдания. Освен книгата «Деяния на светите апостоли», св. Лука написал и Евангелие, поради което се нарича и евангелист. Лука рисува икона на Пресвета Богородица. Детайл от икона от сръбския Moraca Monastery. Лука се счита и за пръв християнски иконописец. Свещеното предание говори, че той нарисувал две икони: на св.