Молитва от осквернения

Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш душата и грешното ми тяло, но аз с моята леност и лошия си навик огорчих твоята пречиста светлост и те прогоних от мене чрез различни срамни дела. Покажи се към мен милосърден и не се отлъчвай от мене. Помогни ми с твоите молитви да премина останалото време от моя живот непорочно и да сторя плодове, достойни за покаяние. Зная, че никой не ми е такъв застъпник и защитник, какъвто си ти, свети Ангеле! Защото, като предстоиш пред Господа, ти се молиш за мене. Не преставай да умилостивяваш премилосърдния мой Господ и Бог да прости съгрешенията ми, които извърших през живота си с думи, дела и с всички мои чувства, и да ме спаси. Бог, Който взема върху си греховете на света и ни дава велика милост.

молитва от осквернения

Подробней в видео:

Не презирай мене, който се кая, но заедно с небесните воинства моли се на Господа за мене недостойния, който паднах в много грехове и се измъчвам от бурните помисли на моя ум. Изпълнен съм със зли дела и няма край моят греховен навик, умът ми е прикован към земните неща. Що да правя, не зная, и при кого да отида, за да бъде спасена душата, освен при тебе, свети Иоане, едноимен на благодатта, защото зная, че ти пред Господа след света Богородица си най-велик измежду всички родени на земята. Ти се удостои да се докоснеш до главата на Царя Христа Божия Агнец, Който взе греховете на света, моли го за моята грешна душа, та поне отсега да понеса благото Му иго и да получа наградата с последните. О, Кръстителю Христов, досточтими Предтече, последни пророче, първи мъчениче, наставниче и учителю на чистотата и ближни Христов приятелю!

Молитва от осквернения

Тебе моля, при тебе прибягвам: не ме отхвърляй от твоята закрила, но подигни мене, падналия в много грехове. Обнови душата ми чрез покаяние, като с второ кръщение. Очисти мене осквернения от греховете и ми помогни да вляза в небесното Царство, дето нищо нечисто не влиза. Си на едноименното Твое ново общество. Твоята помощ ни бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост. Твоето безмерно милосърдие, прости ми всичките прегрешения.

Защото, макар и да престъпвам Твоята света воля, не се отричам от Тебе, нашия Бог и Спасител. Пред Тебе едничкия съгрешавам, но само и на Тебе едничкия служа. Само в тебе вярвам, към Тебе едничкия прибягвам и само Твой раб искам да бъда. Сам Ти ме очисти и ме спаси. Сам Ти просвети ума ми, за да вярвам непоколебимо в Тебе, едничкия наш Спасител и Избавител! Сам Ти повдигни сърцето ми, за да те обичам всецяло, еднички Боже и Творче наш! Сам Ти оправи стъпките ми, за да ходя безпрепятствено в светлината на Твоите заповеди! Твое дохождане, да чуя от Тебе милостивата покана в Царството небесно, което ме сподоби да получа и в наслада от неизказани красоти да славя Тебе и Твоя безначален Отец и вечния Божествен Дух во веки веков.

С вяра и любов Те моля: не отвръщай лицето си от мене, който прибягвам към Тебе. Си Църква — непоколебима от безверие, ереси и секти. Избави всички, които с вяра Ти се молят, от греховни падения, от пакости и зли човеци, от всякакви изкушения и скърби, от нещастия и внезапна смърт. Дарувай ни дух на сърдечно съкрушение и смирение, чистота на мислите, поправление на греховния живот и прощение на греховете, та всички, като възпяваме благодарно Твоите величия, да се удостоим с небесното Царство, дето заедно с всички светии да славим пречестното и величествено име на Отца и Сина и Светия Дух. Бог да даде на душите ни прошка на греховете. Твоите блага и да имат покой. Христа Бога да се спасят нашите души. Заради това се освети като велик таинник на Божията благодат.

Ти, като пожива ангелски на земята, се яви същински благ ангел и в твоята чудна прослава. Ние вярваме от всичката си душа и мисъл, че ти, добросърдечни помощниче и молитвениче наш, с твоите истински ходатайства и с благодатта, която изобилно ти е дадена от Господа и Спасителя, винаги ни помагаш за нашето спасение. И така, приеми, блажени угодниче Христов, и в този час нашите молби и ни запази с твоето застъпничество. Моли се на Господа, Който дава мир на всички, да изпрати мир на църквите, като събере разделените в едно, и да запази страната ни в мир и тишина. Моли милосърдния Господ да ни спаси от нашите прегрешения по каквито пътища Той знае. Моли Него Благия, милостиво да даде на нас и на целия свят всичко потребно. Помогни на мене грешния и падналия духом в този живот. Измоли Господа Бога да дарува прошка на всичките ми грехове, които сторих още от младини през целия си живот с дело, с думи, с мисъл и с всичките си чувства. Моли Господа да ме избави от вечните мъки, та винаги да славя Отца и Сина и Светия Дух и твоето покровителство, сега и винаги, и во веки веков.

Ето аз недостойният и от всички най-грешен, като прекланям смирено коленете на сърцето си пред славата на Твоето величество, възпявам и величая Твоето безмерно страдание и Ти принасям благодарност, Царю на всички и Боже, задето благоволи да слезеш от Твоя небесен престол и да се въплътиш от Пречистата Дева Мария заради нашето спасение. Какво да Ти въздам, човеколюбиви Владико, за всичко, което претърпя заради мене грешния — не зная. Защото душата и тялото и всички Твои блага са от Тебе, всичко мое е Твое, и самият аз съм Твой. Само на Твоето неизказано милосърдие, добросърдечни се надявам. Възпявам Твоето крайно дълготърпение, величая неизповедимия Твой Промисъл, славя Твоята безмерна милост, с които Ти се наклони към мене осъдения, за да бъда оправдан. Какво да кажа за Твоето неизказано човеколюбие, Христе Спасителю?

Само в съкрушение на моето сърце, като се покланям на Твоите пречисти страдания и, като ги целувам прелюбезно викам: помилвай мене грешния, помилвай! О, пречудна и неизмерима дълбочина на милосърдието, Христе Боже, дай ми покаяние, отвори ми вратата на Твоята милост и помени ме недостойния в Твоето царство! Спасителю, Който живееш в недостъпна светлина, вземи от мене тежкия греховен товар и не се погнусявай, Човеколюбче, да се вселиш в моето недостойно сърце, за да успокоиш моето плътско мъдруване. И тъй, като не ще живея вече аз, Твоето създание, за себе си, но за Тебе, моя Господ и Бог, по Твоето, о премилостиви Боже, добросърдечие, да се удостоя да видя Тебе, моя Създател и Спасител,  увенчан със слава и чест, за претърпяната от Тебе кръстна смърт, в светлината на Твоята недостъпна слава, дето, с Твоя безначален Отец и с пресветия, благ, животворящ и единосъщен Твой Дух царуваш преди вековете, сега и винаги, и во веки веков. Го, молим се, да се спасят нашите души. Който и на починалите можеш да дадеш покой. Ти принесе като първи плодове на естеството богоносните мъченици. Като възпоменаваме всички тези светии, ние похваляваме техния богоугоден живот, и Тебе самия,  който си действувал в техните желания и дела.

Похваляваме Те и вярваме, че техните добродетели са Твои дарования, и усърдно Те молим, Свети над светиите: дай и на нас грешните да последваме тяхното учение, живот, любезност, вяра, дълготърпение и любов, и с тяхната молитвена помощ, а най-вече чрез Твоята вседействуваща благодат, да се удостоим с тяхната небесна слава и да хвалим Твоето пресвето име, на Отца и Сина и Светия Дух, во веки. Молитва към Господа Иисуса Помени, Господи, починалите с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя, сестри, сродници и всички, които са живели на земята с благочестие и вяра. Прости им всяко съгрешение, което са сторили волно или неволно, с дума, с дело или с мисъл, и ги засели в място блажено и спокойно, дето няма болест, скръб и въздишка, дето винаги пребъдва светлината на Твоето лице и весели всички отвека Твои светии. Дарувай на тях и на нас Твоето царство, участие в Твоите неизказани и вечни блага в Твоя безкраен и блажен живот. Защото Ти си живот, възкресение и покой на Твоите починали раби, Христе Боже наш, и затова на Тебе отдаваме , с Твоя безначален Отец, и с пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков! Със същата Божествена свобода на духа и плътта, премили Спасителю мой, и аз желая да ме развържеш, понеже съм свързан от много грехове, и да направиш да изгрее живоносната светлина на Твоето възкресение в моята мрачна душа.