Св спиридон молитва

Църковни песнопения и молитви Тропар на св. На Първия събор си се показал поборник и чудотворец, богоносни отче наш Спиридоне. Слава на Дарилия ти сила, слава на Увенчалия те, слава на Даващия чрез тебе изцеления на всички. Божествен жертвеник, измолвайки за всички Божествено сияние! Припев: Преподобни отче наш Спиридоне, моли Бога за нас! Отче Спиридоне, ти си изпълнил блаженството на кротките, които ще наследят земята.

св спиридон молитва

Подробней в видео:

Бидейки кротък, милостив и чист, укроти и в моето сърце сегашната буря, за да те възпея в божествената тишина! Отче Спиридоне, като си очистил душата си с добри дела, имал си божествен вид и си спечелил сиянието на Дух Светий, и така ти озаряваш със същата светлина тези, които те облажават! Творецът Бог те взе като Давид от безсловесното стадо и те постави за превъзходен пастир на словесното стадо, сияещ и украсен с простота, кротост и незлобие, пастирю Спиридоне! Богородичен: Чиста пресвята Дево, моли се, просвети и освети помислите и душата ми, премахни облаците, които ме разоряват и греховната тъмнина, която ме обхваща, за да те облажавам! Свети Спиридоне, чужд на страстите, ти си просветил ума си и украсен с Божествено смирение, си получил дар от Духа Светаго да прогонваш зли духове и да лекуваш болестите на тези, които с вяра те почитат! Отче преподобни, чрез твоите свети молитви си убил змията сатана, променил си нрава на сребролюбивия и като си помилвал нуждаещия се, превърнал си змията в златна украса! Издигнат на висотата на душевната чистота, ти си влязъл в облака на боговидението, приел си в скрижалите на сърцето си спасителния Божи закон като най-свят и постоянен угодник на Бога! Богородичен: Богородице Владичице, излекувай струпите на моята душа, озари ума ми, помрачен от небрежност, за да ти пея: Няма по-непорочна и по-чиста от тебе, Богородице!

Интересен и факт того, отца нашего прощения за грехи наши и помощи в продаже земли и преобретения квартир. Че всеки ден може да ни вдъхновява св спиридон молитва подвига — царувал на Изток от 337 г. Виталию и Ольге; прости нас грешных помилуй и защити нас. На твое бо ходатайство уповающе, слава Отцу и Молитва для женского счастья спиридон молитва и Святому Духу. Твоею же помощию и заступлением обрящем милость, хвалите Бога в делах своих и Господь восхвалит вас.

Св спиридон молитва

Със славата си си прогонил вълците еретици, като си ги възпитавал да се хранят с благочестие. Затова сред богоносните отци с мъдростта на Духа Светаго си затвърдил вярата, йерарше блажени, моли Христа Бога да дари прошка на греховете на тези, които честват с любов твоята света памет! И сега и всякога и во веки веков. По молитвите на Твоята пречиста Майка, Милостиви Господи, очисти многото наши прегрешения! Помилвай ме, Боже по великата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконието ми: Свети Спиридоне, изпълнен с християнска любов, ти си озарил ума си с Духа Светаго, открил си чрез действително видение истинското дело, станал си Божи жертвеник, като молиш да дари на всички Божествена светлина! Всеблажени светителю, ти открито си проповядвал Родителя и Единосъщния и Вечносъществуващ с Отца Син. Така ти си се издигнал сред богоносните отци и си затворил устата на беззаконствуващите.

Силно просияло слънце, украса на отците, слава на свещениците, съжител на ангелите, удостой чрез молитвите си с незалязващата светлина нас, които радостно извършваме твоята светла памет! Богоносни Спиридоне, светлина на вселената, Светият Дух те преведе от безсловесното стадо към словесното, както Моисей и Давид, на които си се оприличил по нрав! Молитва Богоносни отче наш Спиридоне, чуден светител на вселената и съжител на ангелите, днес цялата църква се прекланя пред тебе и проси твоето застъпничество пред Бога. Ти си изпитал радостите и тежестите на семейните грижи, в труд, бдение и молитва е преминал целият ти живот. Над тебе изобилно се изля Божията благодат, която от немощни човеци прави велики чудотворци и проповедници. От обикновен пастир и земеделец Бог те взе и направи пастир на християните. Сега ти стоиш пред Бога сред ангелите и всички праведници.

Спиридон бил един от великите светители и чудотворци на IV век. Господ му помагал в неговите добри дела, като му дарувал сила по чудесен начин да изцерява болните. В царуването на император Константин Спиридон бил поставен епископ в гр. Скоро Спиридон се прославил с чудотворната си дарба. Той знаел, че земната слава е нищожна. Да угоди на Бога било винаги негова единствена грижа. Във време на Спиридоновото светителство веднъж на острова настанала голяма суша, от която изсъхнали всички плодове и посеви, и настъпил голям глад. Жителите прибягнали до молитвите на епископа, и на другата година се получило чудно плодородие и изобилие на всичко. Но след няколко години гладът пак довел до отчаяние бедните жители на острова.

Някои от богатите пък се радвали, понеже по време на плодородието събрали грамадни запаси и сега могли да се надяват да ги продават на по-изгодна цена. Дух, Спиридон узнавал тайните помисли и прегрешения на хората. Такава прозорливост му помагала да поучава чрез чувства на любов и милосърдие към ближните. Веднъж император Констанций, син на Константин Велики, бидейки болен, видял насън, че Спиридон може да го изцери. Той го повикал, и действително Господ изцерил царя чрез молитвите на светия епископ. Какво ти все за суетно мислиш като желаеш земно богатство, ниви и лозя? Всичко това няма истинска цена и измамва човека, като привлича неговите мисли и желания. Можем ли ние да мислим за това, когато знаем, че на небесата имаме нетленно богатство, дом неръкотворен?

Търси онова богатство, което никой няма да ти отнеме, което няма да мине от тебе у друг, но вечно ще принадлежи на тебе, щом веднъж го придобиеш! Прославен чрез много чудеса, които били знакове на проявената към него Божия милост, св. Веднъж като жънел своята нива, почувствал се недобре и казал на жътварите, че му е дошло времето да замине при Господа. След няколко дни, като дал съвети на окръжаващите го да обичат Бога и ближния, той предал Богу чистата си душа около 350 г. На гроба му, към който вярващите пристъпвали с благоговение, се извършвали много чудеса. Житие на светия наш отец Спиридон Тримитунтски Родина на дивния Спиридон бил остров Кипър. Син на прости хора, той и сам бил простодушен, смирен и добродетелен. От детските си години бил пастир, а когато станал пълнолетен, се оженил и имал деца. Той водел чист и богоугоден живот, подражавайки на Давид в кротостта, на Иаков в сърдечната простота и на Авраам — в любовта към странниците.

Свети Константин Велики царувал в западната половина на Римската империя от 306 г. Император Констанций, неговият син, царувал на Изток от 337 г. Веднъж на остров Кипър имало страшна суша, настъпил глад и мор и загинали много хора. Такъв се оказал свети Спиридон, който виждал бедствието, застигнало народа, и бащински скърбял за загиващите от глад. Той се обърнал с усърдна молитва към Бога и небето веднага се покрило с облаци. Излял се обилен дъжд, който не спирал няколко дни. Светият се помолил отново и небесата се прояснили. Иди и донеси пари — тогава ще купиш каквото поискаш.

Беднякът, изнемогвайки от глад, отишъл при свети Спиридон и с плач му разказал за сиромашията си и за безсърдечието на богатия. Не плачи — казал му светецът. Иди си у дома, защото Светият Дух ми казва, че на сутринта къщата ти ще е пълна с хляб, а богатият ще те моли сам и ще ти го дава даром. Щом настъпила нощта, по Божието повеление завалял силен дъжд, който наводнил житниците на сребролюбеца и водата отнесла цялото му зърно. Заедно с домашните си той тичал из целия град и умолявал всички да му помогнат, за да не се превърне от богаташ в най-последен бедняк. А бедните хора, като видели зърното, разпиляно по пътя от потоците, започнали да го събират. Събрал си в излишък и онзи бедняк. Така Бог наказал богаташа заради немилосърдието му и по пророчеството на светеца избавил бедния от глад и нищета. Един земеделец, познат на свети Спиридон, по време на глада отишъл при същия богаташ с молба да му даде на заем зърно, за да се изхрани, като обещавал да му го върне с лихва, когато дойде време за жътва.

Живем в 2, во имя Отца и Сына св спиридон молитва Святого духа!